На контролно-пропусквателния режим и вътрешен ред в пристанище БМФ ПОРТ БУРГАС

Настоящият Правилник за организация и ръководство на Контролно-пропусктателния режим и вътрешен ред в Пристанище “БМФ Порт Бургас” се приема на основание Наредба N53 от 2 юли 2014г. за условията и реда на постигане на сигурността на корабите и пристанищата.

PDF вариант за изтегляне